DaH2

Câu chuyện Thương Hiệu DaH2

Câu chuyện Thương Hiệu DaH2

Bí mật DaH2 trong từng sản phẩm Đó là một câu chuyện dài bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 1986, khi đó tôi 4 tuổi. Bố tôi phục viên sau...

15:18 Ngày 28/05/2016Xem thêm